Disability and the Church ABC: Cardiff

Disability and the Church ABC: Cardiff

A postcard flyer for the Access event in Cardiff, it shows the Cardiff bay, with instructions in English and Welsh for attending  the event in June 2023.

Fe'ch gwahoddir i ddathliad!
You are invited to a celebration!

Mwynhewch addoliad hygyrch
• Enjoy accessible worship
Clywch straeon ffydd gan bobl leol
• Hear faith stories from local people
Casglwch adnoddau i’ch eglwys
• Gather resources for your church

Digwyddiad am ddim / Free event

Dyddiad/Date: Dydd Sadwrn 24 Mehefin 2023 / Sat 24th June 2023
Amser/Time: 10am (i ddechrau 10:30am) tan 3:30pm / 10am (10:30 start) to 3:30pm
Lleoliad/Venue: Highfields Church Monthermer Road Cathays Cardiff CF24 4QW

Dewch i gael eich ysbrydoli i alluogi mwy o bobl anabl i gael mynediad i, perthyn a chymryd rhan yng nghenhadaeth yr eglwys leol.

Come and be inspired and equipped as we continue the journey to enable more disabled people to access, belong and participate in the mission of the church in Cardiff.

Fe'ch gwahoddir i ddathliad! Mwynhewch addoliad hygyrch. Clywch straeon ffydd gan bobl leol. Casglwch adnoddau i’ch eglwys.

You are invited to a celebration! Enjoy some accessible worship, hear experiences from local people, share ideas and gather resources to use in your church and community.

Darperir te, coffi a lluniaeth ysgafn. Dewch â phecyn bwyd gyda chi.

Tea coffee and light refreshments will be provided. Please bring a packed lunch.

Mae'r digwyddiad am ddim, ond cofrestrwch fel y byddwn ni'n gwybod faint o bobl i’w disgwyl.

The event is free, but please register so we know how many people to expect.

Rhowch wybod os oes gennych unrhyw ofynion o ran mynediad.

Please let us know if you have any specific access requirements.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad neu'r broses archebu, cysylltwch â katie@throughtheroof.org neu 07857 896592. Bydd dehongliad Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar y diwrnod.

Contact Katie at Through the Roof katie@throughtheroof.org or 07857 896592. British Sign Language interpretation will be available on the day.

Cewch hyd i fapiau a chyfarwyddiadau i'r lleoliad drwy ddilyn y ddolen hon

Find maps and directions to the venue by following this link